Tarihi ve Kültürel Alanlar

Bağin Kalesi

Mazgirt ilçesine bağlı olup, Karakoçan'dan da ulaşımı kolaydır. Kaleye merdivenle girilir. İçinde taşlar oyularak yapılan büyük bir oda mevcuttur. Kalenin içerisindeki surlardan çok az bir kalıntı kalmıştır.

Mar Ahron Manastırı

Manastırın etrafında birçok mezar bulunmaktadır. Ancak Manastır hazine arayıcıları tarafından tahrip edildiğinden dolayı fiziksel görünümünü kaybetmiştir.

Çakmakkaya  IV. Murat Hanı

Osmanlılar zamanında IV. Murat Döneminde inşa edilmiştir. Çakmakkaya köyünün 1km güneybatısında bulunmaktadır. İki büyük bölme halinde bir kompleks olup buralar yatay ve dikey tonozlar halindedir.

Bügelek Höyüğü

Bu alanda açılmış bir kaçak kazı çukuru içinde ve molozun döküldüğü alanda, dikdörtgen biçimli yapı taşları, yassı sal taşlar, tuğla parçaları ve seramik parçaları bulunmaktadır.

Hastek Kalesi

Keban Baraj gölü'ne dik inen kayalıklar üzerinde alttan itibaren kat kat oyularak sığınak stilinde, dışarıya kapalı oyma mağaralardan oluşmuştur.

Sülük Gölü

Alanda iki göl yan yanadır. Yine çevresinde küçük göllerde mevcuttur. Göllerin doğallığı, güzel ve ilgi çekicidir. Sülük gölü kenarında dinlenme alanları, piknik alanları, kamelyalar ve ahşaptan sosyal tesisler yapılarak ilçe için cazip bir mekan haline getirilmelidir.

Bademli Kaya Mezarları

Roma dönemine ait olduğu, mezarlarda bulunan bazı sikke ve yazılı taşların incelenmesinden anlaşılmaktadır. Kaya mezarları 2 ya da 2,5 metrekare genişliğindedir.

Ağın Merkez Ulu Camii

Caminin inşa kitabesi bulunmamaktadır. Caminin minaresi giriş kapısının üzerinde yer alan kitabeye göre 1178 H. (1764-65 M.) tarihinde Hacı Osman Ağa tarafından yaptırılmıştır. Cami minareden önce yapılmış olmalıdır.

Ağın Şenpınar Çukuru

Bu çukurun üst çapı tahminen 400-500 metre ve 50 metre derinliğindedir. Çevre Halkı tarafından “Kup” diye adlandırılmaktadır.

Ağın Küşne Kilisesi

Kilise kalıntısının sadece kuzey duvarı ayakta, doğu ve batı duvarlarının bir kısmı ayakta güney duvarı ise tamamen yıkılmıştır.

Akdağ Yaylaları

Akdağlar arasında eşsiz güzelliklere sahip, soğuk suları, mis gibi temiz havası, meşe ormanlarıyla çevrili yaylalar bulunmaktadır.

Kındik Mescid

Yapılış tarihi bilinmemektedir. Mescidin ilk girişi taştan örülmüş sütunlu ve kemerlidir. Ancak yakın zamanda yıkılmıştır.

Palu Alacalı Mescid

Kare planlı bir harim doğrultusunda son cemaat yerinden oluşan caminin üstü sivri külahlıdır. Mescidin kuzey ve doğusu toprak altında kalmıştır.

Palu Köprüsü

156.50 m. uzunluğunda ve 3,5 m. Genişliğinde olan köprü 2010 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore ettirilmiştir.

Palu Tarihi Kilise

Naos kısmı ayakta kalmış olan kilise kare planlı ve üzeri kubbe ile örtülüdür. Ancak kasnağı sağlam olup kubbesi yıkılmıştır.

Palu Tarihi Hamam

Küçük Camii ile Ulu Camii arasında olup, kapı üzerindeki kitabesine göre hicri 1070 (miladi 1619) yılında yapıldığı anlaşılmaktadır.

Dükkanönü (Merkez) Cami

Halk arasında ‘‘Dükkanönü veya Merkez Camii’’ denilmektedir.

Ulu Camii (Cami-i Kebir)

Çok büyük olduğundan bu isim verilmiştir. Dikdörtgen şeklindedir. Üst kısmı kubbesiz olup, dam şeklindedir.

Küçük Camii (Cami-i Sağir)

Palu’da Çarşıbaşı denilen bölgede bulunmaktadır. Caminin tavanı tamamen tahrip olmuş, duvarları da yer yer tahrip olmuş vaziyettedir.

Cemşit Bey Külliyesi

Cemşit Bey Yavuz döneminde yaşamış ve Osmanlıya sadakatle bağlı kalmış, çok değerli eserler inşa ettirmiştir. Kendi adı ile yaptırmış olduğu külliye 4 kısımdan oluşmaktadır.

Palu Kalesi

Eski Palu yerleşiminde Murat nehri’nin kuzeyindeki alanda kayalık bir kütle üzerinde oluşturulan kale yapısı, mevcut sur duvar izleri ölçeğinde kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda gelişmiş,

Tarihlerle İlimiz

Harput, yazılı kaynaklara göre M.Ö. 2000 yılına dayanan 4000 yıllık tarihiyle, Elazığ’ın ilk yerleşim bölgesi.

Elazığ Kronolojisi

Harput ve çevresi 26 Ağustos 1071 Malazgirt muharebesinden sonra Türklerin eline geçmiş olup yörede Büyük Selçuklu Devletine bfağlı olarak Çubuk beyin idaresinde, Çubukoğulları Beyliği kurulmuştur (1085).

Elazığ Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi

Elazığ Müzesi 30 Nisan 1965 yılında, Harput mahallesinde bulunan Alacalı Mescit’te “Harput Müzesi” olarak kurulmuştur.

Hazarbaba Kayak Merkezi

İlimiz Sivrice ilçesinin güneyinde bulunan 2.347 metre yüksekliğindeki Hazarbaba kayak sporuna elverişli pisti, telesiyeji ve yeme içme imkanları ile günübirlikçilere hizmet vermektedir.

Kamp Alanları

Elazığ'da bulunan Hazar Gölü'nün çevresinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait kamp ve dinlenme tesisleri ile muhtelif yerlerinde halka açık kamp yerleri bulunmaktadır.

Yöresel Yemekler

Elazığ mutfağı oldukça zengin yemek çeşitlerine sahiptir. 150'ye yakın yemek çeşidi olan Elazığ'da, üç öğün yemeğin dışında kuşluk yemeği ve özellikle yatsılık denilen pestil, ceviz, orcik, meyve gibi yiyeceklerin bulunduğu sofralar açılır.

Alışveriş

İlimiz alış-veriş konusunda isteyenlerin aradığını bulabileceği bir imkana sahiptir.

Elazığ Hazar Gölü

Elazığ'a 22 km. Uzaklıkta, Elazığ - Diyarbakır karayolu güzergahında olup, Hazarbaba ve Mastar dağları arasına sıkışmış tektonik bir göldür.

Camii ve Türbeler

Elazığ Tarihi Yapıları, camiler, türbeler, konaklar, köprüler