Manastırın etrafında birçok mezar bulunmaktadır. Ancak Manastır hazine arayıcıları tarafından tahrip edildiğinden dolayı fiziksel görünümünü kaybetmiş

Suyatağı köyü; ilk tunç çağına uzanan yerleşim izlerine rastlanmıştır. Karakaya baraj çalışmaları sırasında çıkan kalıntılar, özellikle Fırat havzasına birçok kavimlerin yerleştiğini göstermektedir. Elde edilen bilgilere göre Hititler burada uzun süreli hakimiyet kurmuşlardır. Daha sonra Asur ve Makedon istilası başlamıştır. En son Romalılar ve Bizanslılar hakim olmuşlardır.

Suyatağı köyü ve çevresinde İslamiyet’in hakimiyeti ilk olarak Sasaniler döneminde başlar. Daha sonra, Selçukluların Anadolu’yu ele geçirmesiyle Baskil ve yöresi uzun yıllar Artuklu Beyliğinin egemenliği altında kalmıştır. Yavuz Sultan Selim’in 1514 yılında düzenlediği doğu seferi sırasında Osmanlı İmparatorluğuna bağlanmıştır.

Köy; Türkiye Cumhuriyeti kurulana kadar Harput’a bağlı bir köy olarak yönetilmiştir.Cumhuriyet döneminde bir süre Arguvan ilçesine baplanmıştır. 1950 yılına kadar Muşar bucağına bağlı bir köy iken daha sonradan Aydınlar bucağına bağlanmıştır. Günümüzde Suyatağı köyü, Elazığ ilinin, Baskil ilçesine bağlı olup dört mezradan (Kale, Çevreköy, Aksakal, Arapuşağı) oluşmaktadır.

Köy sakinleri köyleri için eski dönemde Qalé, Torsan, Mamıraşan, Araban isimlerini de kullanmışlardır.

Tarihi eser olarak, Muşar (Kılise-Mukaddes Dağı-Eşraf Briha Dağı) dağında, günümüze kadar özelliklerini koruyan bir manastır (Mar Ahron Manastırı) mevcuttur. Manastırın etrafında birçok mezar bulunmaktadır. Ancak Manastır hazine arayıcıları tarafından tahrip edildiğinden dolayı fiziksel görünümünü kaybetmiştir.

Kale mezraası sınırları içerisinde yer alan Kale adlı merkeze Selçuklu Sultanlarından İzzeddin Keykavus, kardeşi Alaeddin Keykubat'ı Ankara Kalesi'nde yakalayarak Malatya'nın doğusundaki Muşar Kalesi'ne gönderir. Mukaddas Dağı (Eşraf Briha Dağı)'ndaki Mar Ahron manastırının altındaki Masara (Muşar) Kalesine mahpus edilmiştir. bu Kale ve civarında yapılan Arkeolojik kazılarda birçok tarihi eser bulunmuştur.

Mamıraş mezrası sınırlarında yer alan Haraba'da, Arapuşağı mezrası sınırlarında yer alan Koson'da eski yerleşme kalıntıları bulunmaktadır.

Kale mezrası sınırları içerisinde ise Abdulvahap gazi ziyareti bulunmaktadır. Türbe genel olarak ilkbahar ve yaz mevsimlerinde ziyaret edilmektedir. Bu türbenin halk arasında sözlü olarak anlatılan efsaneleri vardır

Arapuşağı mezrasında ise kapatılımış bir ilköğretim okulu, öğretmen lojmanı ve artık yıkılmış da olsa mihrabı yerinde olan bir camii bulunmaktadır.

 

Mar Ahron Manastırı

Manastırın etrafında birçok mezar bulunmaktadır. Ancak Manastır hazine arayıcıları tarafından tahrip edildiğinden dolayı fiziksel görünümünü kaybetmiştir.